Alamat Kantor Kecamatan Ngasem  :

 

Jl. Raya Kalitidu-Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

email : KecamatanNgasem@yahoo.com